Zmluvy


Kúpna Zmluva

Zverejnené 27.05.2024

Dohoda č. 24_31_010_2.

Zverejnené 24.05.2024

Zmluva_č._252401

Zverejnené 26.04.2024

Dodatok_č.2_-_161_20_01

Dodatok_č.1_-_príloha_1_-_161_20_01

Dodatok_č.2_-_príloha_2_-_161_20_01

Dodatok_č.1_-_50_23_01 

Dodatok_č.1_-_príloha_-_50_23_01

Zverejnené 19.12.2023

Zmluva Audit

Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti 

Zverejnené 9.11.2023

Kupna_zmluva

Zverejnené 3.11.2023

Úrazové poistenie §54op3.

Úrazové poistenie §54op2.

Zverejnené 20.3.2023

Dodatok č.1.

Zverejnené 23.2.2023

Príloha_k_zmluve_č._502301.

Zmluva_č._502301.

Zverejnené 12.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zverejnené 7.7.2022

Dodatok_č.3_-_1171901

Príloha_k_Dodatku_č.3_-_1171901

Zverejnené  7.4.2022

Zmluva č. 2_2022.

Priloha: CP Večelkov cesty.

Zverejnené  5.4.2022

Dodatokč.2.ZoD_Večelkov

Zverejnené  28.2.2022

002_Dohoda_k_blankozmenke

004_ZZ_ucet_szrb

001_UZ_projekty_z_fondov_EU

Zverejnené  23.2.2022

Komisionárska zmluva o obstarávaní kúpy a predaja slovenských CP.

Zmluva o vedení majetkového účtu.

Zverejnené  11.2.2022

Dodatok č. 1 k ZoD Večelkov.

Zverejnené  9.2.2022

Zmluva o dodávke plynu.

Zverejnené  21.1.2022

Zmluva o dielo.

Zverejnené  10.1.2022

Mandátna zmluva 2_2022

Zverejnené  21.12.2021

Dodatok_č.2_-_1171901

Dodatok_č.2_-_1171901

Zverejnené  17.12.2021

Zmluva č.151_2021 NOWAS s.r.o.

Zverejnené  23.2.2022

Komisionárska zmluva o obstarávaní kúpy a predaja slovenských CP.

Zmluva o vedení majetkového účtu.

Zverejnené  23.2.2022

Komisionárska zmluva o obstarávaní kúpy a predaja slovenských CP.

Zmluva o vedení majetkového účtu.

Zverejnené  29.11.2021

Zmluva o zabezpečení poskitovania sociálnej služby

Zverejnené  15.11.2021

Mandátna zmluva Stavomatrs

Zverejnené  16.10.2021

Zmluva č.18_2021

Zverejnené  12.10.2021

Zmluva o dielo č.1_2021

Zverejnené  23.12.2020

Zmluva_-_vykup_papiera.

TKO_-_Priloha_k_Dodatku_c.1.

TKO_-_Dodatok_c.1.

Zmluva_na_SZ.

Priloha_SZ.

Dohoda č. 20_31_012_66

Dohoda č. 20_31_010_47

Zmluva o dielo 1_2020.

Dodatok_č.2.č.074BB220059

Dodatok_č.2.č.074BB220214

DODATOK Č. 1.č. 074BB220214.

DODATOK Č. 1 .č. 074BB220059.

Zmluva 21_2019

Mandátna zmluva

Dodatok č. 4 k zmluve č.21 2016 OV 2016.pdf

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.21-2016-OV-2016.pdf

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 309235-2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 309235-2019

Zmluva o zriadení bežného účtu na vyplatenie podpory (dotačný účet) číslo SK63 3000 0000 0000 0030 9243

Úverová Zmluva č. 309235-2019

Zmluva o poskytnutí NFP Č.074BB220214

Zmluva o NFP 7.4  Večelkov 074BB220059 

Zmluva o dielo Asfaltovanie

Zmluva o Dielo KD

DODATOK č. 2 k ZoD č. 21 - 2016 - OV - 2016

Zmluva DCOM

Zmluva o dielo VO.

Zmluva o zriadení CP

Kupna_zmluva_Fotovoltika

Zmluva o poskytnutí NFP č.ZV02066 

Zmluva Jozef Nosáľ

Zmluva o službách č. 21/2017  

Dohoda o zmene zmluvy o službách č. 21/2017
Dátum poslednej aktualizácie: 2024-05-27 15:56:47

Dátum vytvorenia: 2024-05-27 15:56:47

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Večelkov


Obecný úrad

Večelkov 156

980 34, Večelkov

IČO: 649741

E-mail: obecvecelkov@post.sk

Tel.: 047/569 12 19

www.vecelkov.sk

Kalendár