Zmluvy


Zmluva č.18_2021

Zmluva o dielo č.1_2021

Zmluva_-_vykup_papiera.

TKO_-_Priloha_k_Dodatku_c.1.

TKO_-_Dodatok_c.1.

Zmluva_na_SZ.

Priloha_SZ.

Dohoda č. 20_31_012_66

Dohoda č. 20_31_010_47

Zmluva o dielo 1_2020.

Dodatok_č.2.č.074BB220059

Dodatok_č.2.č.074BB220214

DODATOK Č. 1.č. 074BB220214.

DODATOK Č. 1 .č. 074BB220059.

Zmluva 21_2019

Mandátna zmluva

Dodatok č. 4 k zmluve č.21 2016 OV 2016.pdf

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.21-2016-OV-2016.pdf

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 309235-2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 309235-2019

Zmluva o zriadení bežného účtu na vyplatenie podpory (dotačný účet) číslo SK63 3000 0000 0000 0030 9243

Úverová Zmluva č. 309235-2019

Zmluva o poskytnutí NFP Č.074BB220214

Zmluva o NFP 7.4  Večelkov 074BB220059 

Zmluva o dielo Asfaltovanie

Zmluva o Dielo KD

DODATOK č. 2 k ZoD č. 21 - 2016 - OV - 2016

Zmluva DCOM

Zmluva o dielo VO.

Zmluva o zriadení CP

Kupna_zmluva_Fotovoltika

Zmluva o poskytnutí NFP č.ZV02066 

Zmluva Jozef Nosáľ

Zmluva o službách č. 21/2017  

Dohoda o zmene zmluvy o službách č. 21/2017
Dátum poslednej aktualizácie: 2021-11-23 09:32:33

Dátum vytvorenia: 2021-11-23 09:32:33

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Večelkov


Obecný úrad

Večelkov 156

980 34, Večelkov

IČO: 649741

E-mail: obecvecelkov@post.sk

Tel.: 047/569 12 19

www.vecelkov.sk

Kalendár