VZN


VZN_2_2024_o obecných poplatkoch 

Dodatok 1_2024 k VZN 2_202

VZN 2 2022 o miestnom poplatku za TKO.

VZN12022 organizacia_miestneho_referenda_-_navrh_-_máj_2022.

VZN 4_2021 Prev.poriadok pohrebiska

VZN 3_2021 o obecných poplatkoch na území obce Večelkov

VZN 2_2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 VZN1_2021 obce Večelkov o miestnych daniach

VZN 1-2020 na miestne dane,TKO

VZN22017 na 2018 poplatky.

VZN 2016


Dátum poslednej aktualizácie: 2024-01-30 08:27:08

Dátum vytvorenia: 2024-01-30 08:27:08

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Večelkov


Obecný úrad

Večelkov 156

980 34, Večelkov

IČO: 649741

E-mail: obecvecelkov@post.sk

Tel.: 047/569 12 19

www.vecelkov.sk

Kalendár